"Als je doet wat je altijd doet, gebeurt er wat er altijd gebeurt."

Psychosyntheticus is een jong ambacht in Nederland en houdt zich bezig met vragen die raken aan het bestaan: aan de existentiële situatie. De Psychosyntheticus heeft haar opleiding genoten en haar bachelordiploma behaald bij het Instituut voor Psychosynthese. Zij blijft via studie en bijscholing op de hoogte van de ontwikkelingen in het beroep.
De Psychosyntheticus beschikt over de kennis, de vaardigheden en het creatieve inzicht om ogenschijnlijke tegenstrijdigheden in, of tussen mensen te harmoniseren, te integreren en om te vormen tot een streven naar samenwerking.
De Psychosyntheticus is toegerust om gericht te luisteren naar wat werkelijk verteld wil worden en dat professioneel te duiden. Daartoe hanteert zij modellen en technieken die behoren bij de Psychosynthese-methode.
Een voorbeeld daarvan is het model "Lichaam, Gevoelens en Gedachten". Met behulp van dit model kan verhelderd worden met welk deel u zich met name heeft geïdentificeerd en van waaruit uw eerste neiging tot handelen voortkomt. Zich hiervan bewust te worden, maakt dat u op een andere wijze naar uzelf kan leren kijken, meer van afstand, en dienovereenkomstig kan gaan handelen. Dit model bewerkstelligt een andere verhouding met u zelf en met uw omgeving: een ruimer perspectief op hetzelfde.


Verder


De Poel Webdesign