Landelijk hebben meerdere Psychosynthetici zich aangesloten bij de website Psychosyntheticus: www.psychosyntheticus.nl

De Psychosynthetici die zich hebben aangemeld bij de website voldoen onder meer aan de volgende voorwaarden:

* in het bezit zijn van een bachelor-getuigschrift Psychosynthese;
* werken met het Psychosynthese-interventieplan van het Instituut voor Psychosynthese;
* bereid zijn tot deelname aan regionale intervisiebijeenkomsten van het Psychosynthesegilde, eens per kwartaal.

Psychosyntheticus Tineke Nieboer staat vermeld op de website.


«- Terug    Verder


De Poel Webdesign