Een winter-traject

"Het einde komt naar je toe. Beginnen moet je zelf doen."

Winter

De winter is ingetreden: het seizoen van inkeer.
Het dier en de mens trekken zich terug in 'hun holletje'.

Een mooie gelegenheid 'de boel es op een rijtje te zetten'
en zich te bezinnen op wat gaat komen.
Daartoe heeft Psychosynthese praktijk Nieboer
het volgende kennismakingsaanbod:

Diep weggedoken in de kraag van een warme jas,
geschoeid in laarzen of stevige schoenen.
De natuur in.
Nadenkend over wat geweest is
en vooruitziend naar wat nog gaat komen.
Beseffend: "ik ben het, die aan bod is".

Een drietal gesprekken voor € 180,00.


De Poel Webdesign