"Je kunt de wind niet veranderen, maar de stand van de zeilen bepaal je zelf."

Psychosynthese praktijk Nieboer kent twee invalshoeken met betrekking tot bezinning:

* Loopbaanbezinning: begeleiding en coaching bij vragen op het gebied van leven en loopbaan.

Psychosynthese praktijk Nieboer legt zich toe op individuele begeleiding en op het begeleiden van groepen. Dit is gegoten in bezinningstrajecten van een enkele dag tot meerdere keren, verspreid in de tijd.
Een loopbaanbezinningsdag kan bijvoorbeeld voor een organisatie een middel zijn voor een verdiepende kennismaking van haar medewerkers.
Bij een langdurig, individueel traject is er gemiddeld genomen sprake van een intake van twee gesprekken en een achttal vervolggesprekken in een ritme van 3 à 4 weken. Specifiek gaat het daarbij om een pas op de plaats te maken en onderzoek te verrichten naar waar het stokt of dreigt te stokken in het levensloopverhaal.

* Organisatiebezinning: het schrijven van een richtinggevend dokument om de ontwikkeling van uw organisatie in kaart te brengen.
Centraal staat de toetsing of uw organisatie nog beantwoordt aan het doel, waarvoor het ooit is opgericht. U krijgt helder waar het mogelijk stagneert in ontwikkeling en wat nodig is om het schip weer op de juiste koers te krijgen.
Ook hier zijn gemiddeld genomen twee gesprekken nodig voor een intake. Afhankelijk van wat zich in de intake ontvouwt, wordt de verdere voortgang en het aantal ontmoetingen bepaald. 

Verder kan Psychosynthese praktijk Nieboer ingeschakeld worden voor:
- dialoogbegeleiding;
- het vertellen van levensverhalen bij afscheidsplechtigheden, geboorten en andere 'mijlpaal'gelegenheden;
- het voorzitten van vergaderingen en dag-evenementen.


«- Terug    Verder


De Poel Webdesign