“Psychosynthese: een methode van psychologische ontwikkeling en van Zelf-verwerkelijking.
Voor hen die weigeren de slaaf te blijven van hun eigen innerlijke illusies of van invloeden van buitenaf.
Voor hen die weigeren zich passief te onderwerpen aan het spel van psychologische krachten, dat in hen plaats vindt. Voor hen die vastbesloten zijn om meester over hun eigen leven te worden.”                  Roberto Assagioli


Psychosynthese is een methode waarmee we iets kunnen leren over mogelijkheden in en om ons. Het bijzondere aan deze methode is dat uw denken, voelen, verbeelding en willen, betrokken worden bij het leerproces. Psychosynthese laat u niet alleen andere dingen zien, maar zal uw ogen en hart stimuleren om de dingen anders te zien.
Psychosynthese activeert de scheppende functies in elk mens en in zijn of haar omgeving. Functies die nodig zijn om te zien wat mogelijk is en om te verwezenlijken wat haalbaar is.
Psychosynthese bevordert individuele bewustwording en gemeenschapszin en zorgt voor een fundamentele houding van respect ten opzichte van het "anders zijn" van de medemens.

Sigmund Freud heeft eens gezegd dat zijn interesse zich beperkt tot de kelder van het menselijk bestaan. Psychosynthese is ruimer en activeert de interesse voor het gehele gebouw. 


Verder


De Poel Webdesign