Het Psychosynthese interventieplan is de vastlegging van de afspraak die is gemaakt met de opdrachtgever voor het verlenen van een professionele dienst.
In het plan staat beschreven wat de Psychosyntheticus ziet wat er gaande is en wat zij denkt dat er gedaan moet worden.
De existentiële situatie wordt vervolgens vastgesteld. We spreken van een existentiële situatie als er problemen bestaan, bij een individu, groep of organisatie, die een stagnatie veroorzaken in de natuurlijke ontwikkeling. Zeg maar, daar waar het verhaal stokt.
In die stagnatie in de wezenlijke ontwikkeling van Mens & Organisatie wordt deze tegenover zichzelf gesteld; komt in conflict met zijn eigen binnenwereld. Voorheen zocht hij de oorzaak vooral in de buitenwereld.

Het onderzoek en de duiding van de bevindingen in het interventieplan zijn afgeleid van het mens- en wereldbeeld van Psychosynthese. Dit beeld veronderstelt vier karakteristieke 'invloeden' op het bewustzijn van de mens. De mens is geen geïsoleerd wezen. De Psychosyntheticus veronderstelt dat er steeds iets gaande is Om mensen, Temidden van mensen, Tussen mensen en In mensen.
Dit wordt door middel van het Psychosynthese interventieplan in kaart gebracht.


«- Terug    Verder


De Poel Webdesign