Roberto AssagioliDr. Roberto Assagioli (1888 - 1974) is  een italiaanse psychiater en
de grondlegger van Psychosynthese. Hij ontwikkelde Psychosynthese
gedurende meer dan 50 jaar en gaf het de volgende beschrijving:

"Psychosynthese is een psychologische benadering die recht tracht te doen
aan de mens als geheel, zijn bewuste zowel als zijn onbewuste, zijn lagere
zowel als zijn hogere of 'transpersoonlijke' aard".

Van zijn hand verschenen, naast vele artikelen, de volgende boeken:
* "Psychosynthese, een veelzijdige benadering van heel de mens"
(Servire, Cothen)
* "Over de wil, sturend mechanisme in het menselijk handelen"
(Servire, Cothen)
* "Transpersoonlijke ontwikkeling"
(Servire, Cothen)


«- Terug    


De Poel Webdesign