"Des te meer een mens diep ernstig kan zijn, des te hartelijker kan zij lachen."

Tineke Nieboer is een, in 1959 geboren en getogen Groningse. Sinds 2007 is zij woonachtig in het Drentse. Voor haar werk reisde zij door heel Nederland.

Eens, bekleedde Tineke Nieboer een leidinggevende functie in een flitsende bedrijfstak. Zij maakte onderdeel uit van een Management Development Programma om klaargestoomd te worden voor een sleutelfunctie in een landelijk opererend, commercieel bedrijf. In de ogen van anderen had ze het prima voor elkaar. Immers met haar ervaring als manager, interim-manager en als regiomanager lag de wereld aan haar voeten!
Echter bij haar ontstond onrust. In haar toekomstige positie werd van haar verwacht dat zij de mens ondergeschikt maakte aan het resultaat en dat stuitte haar tegen de borst. En dat was het begin van haar eigen zoektocht, samen met een Psychosynthese-gids, naar de zin van haar bestaan. Wie was zij inmiddels geworden, persoonlijk en professioneel, en paste wat zij deed nog bij wat haar hart beroerde?

Tineke Nieboer ging werken in het onderwijs als Mobiliteitsmedewerker en als Projectleider. Onderwijl verdiepte ze zich in Psychosynthese en besloot de beroepsopleiding Psychosyntheticus te volgen. In 2002 rondde Tineke Nieboer de HBO-opleiding af en behaalde haar Bachelor.
In 2003 richtte zij haar eigen bedrijf op met als doel Mensen en Organisaties te begeleiden, zoals zij voor ogen had. Tevens werd ze ingezet als Leerbegeleider bij het Instituut voor Psychosynthese.

Inmiddels was ze meer en meer geïnteresseerd geraakt in de verhouding tussen de mens en de gemeenschap waar zij deel van uitmaakt. Dat mondde in september 2010 uit in een benoeming tot gemeenteraadslid in de gemeente Noordenveld. Haar focus ligt bij burgerparticipatie, bestuurlijke vernieuwing, en bij de transities in het Sociaal Domein. In 2013/2014 volgde zij een Masterclass Psychosynthese gericht op politiek & gemeenschap en nam zij gedurende een tweetal jaren deel aan een nationale Raadsledenklas Sociaal Domein. In 2014 volgden nog twee benoemingen in de politiek: plaatsvervangend voorzitter Raadscommissie en voorzitter agendacommissie Gemeenteraad Noordenveld. En vanaf 2018 maakt zij deel uit van de werkgeverscommissie van de gemeenteraad.

Vanaf januari 2015 wordt Tineke Nieboer regelmatig ingehuurd als trainer/coach en als (dag)voorzitter. Bovendien begeleidt zij dialogen met zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgaanbieders, politici, ambtenaren, en met gedupeerde inwoners in het Groningse aardbevingsgebied.
In de cliënt-medezeggenschap werkte zij als begeleider en als onafhankelijk voorzitter, en verbond de stem van de zorgvrager met het gehoor van de zorgaanbieder en vice versa.

In 2019 heeft Tineke deel genomen aan de cursus Moreel Beraad (Wenckebach Instituut/UMCG) en sindsdien begeleidt zij Morele Beraden in de beroepsgroep "Onafhankelijke cliëntondersteuners".


«- Terug    


De Poel Webdesign